Hvad skal jeg tage højde for, hvis jeg vil tilrettelægge en idrætspraktik som idrætsklub?

Den 1. juli 2018 trådte den nye rejselov om salg af pakkerejser, sammenhængende rejsearrangementer og rejseydelser i kraft. Denne lov er resultatet af et europæisk direktiv.

Loven har dybtgående konsekvenser for alle, der organiserer (sports)rejser.
Som organisation, specialiseret i sportsrejser, mener vi, at det er vores pligt at informere alle om dette.

Hvornår er man forpligtet til at følge rejseloven og hvornår ikke?

Den nye rejselov gælder kun for rejser på mere end 24 timer.

Den gælder for alle professionelle *, der som arrangører eller mæglere sælger pakkerejser * eller faciliterer forbundne rejsearrangementer * og for arrangører * og forhandlere *, der sælger rejseydelser * som formidlere.

Rejsebureauer og/eller juridiske enheder skal opfylde en række forpligtelser i ovenstående tilfælde:
• De har en forpligtelse til at give oplysninger forud for kontraktindgåelse.
• Skal have insolvensforsikring.
• Skal udføre aftalen korrekt og fuldstændigt.

Gælder denne rejselov for enhver arrangør af sportsrejser (praktik)?

I princippet ja, men der er tre forhold, der fører til en dispensation:
Venner, der rejser (praktik) sammen / sportsklubber / alle andre klubber, der arrangerer rejser (praktik), kan stole på de tre kumulative forhold i en række situationer:
• tilfældigt;
• non-profit, for klubben og den enkelte;
• og en begrænset gruppe rejsende.
Når alle tre betingelser er opfyldt, kan man gøre brug af dispensationen.
Vigtig bemærkning: i tilfælde af en tvist er ovenstående tekst åben for fortolkning. I sidste ende er det altid domstolene og nævn, der skal tage stilling til, om disse betingelser er opfyldt eller ej.
FPS Økonomi præciserer anvendelsen af rejseloven i sine retningslinjer, se Guidelines-Pakketreizen.pdf (på hollandsk), med konkrete eksempler.
Hvis de 3 betingelser er opfyldt samtidigt, gælder loven ikke.
Første betingelse: tilfældig
Retningslinjerne giver ikke en definition af "tilfældig karakter", men en indikation gives på baggrund af enkelte eksempler. For eksempel kan du antage, at når en sportsklub:
• Organiser sin første rejse eller praktik, hvilket naturligvis er tilfældigt.
• Ved tilrettelæggelse af næste rejse eller praktikophold kan dette ikke længere betragtes som tilfældigt.
Anden betingelse: ikke-for-profit
Retningslinjerne siger, at du skal tjekke, om den professionelle rent faktisk jagter profit.
Hvis kun omkostningerne er dækket, så er der ikke noget profitmotiv.
Hvis der realiseres et lille overskud eller marginalt overskud, er "not-for-profit" betingelsen stadig opfyldt, forudsat at overskuddet ikke realiseres systematisk og bevidst.
Dette overskud kan være overskud til klubkassen eller til en enkeltperson. De kan også tjene penge ved fx at tage imod en gratis rejse eller opnå rabat. Fra det øjeblik opnår han/hun en fortjeneste som helhed, og reglen om "non-profit making" udløber.
Tredje betingelse: en begrænset gruppe af rejsende
• Et nøjagtigt tal kan ikke indsættes her. Retningslinjerne siger, at "medlemmerne" af en forening, suppleret med de nødvendige ledsagere, kan være en begrænset gruppe rejsende. Men hvis alle uden at opfylde visse betingelser nemt kan blive medlem, er der ifølge retningslinjerne ikke længere en begrænset gruppe. Medlemsgruppen bør ikke være genstand for konstante ændringer.
• Derudover må der ikke foretages offentlig kommunikation, hvilket gør det meget sværere at opfylde dette kriterium.
• Det fremgår af 'Begrundelsen', at rejser udbudt af idrætsklubber ses som rejser til en bestemt målgruppe, forudsat at de ikke tilbydes til den brede offentlighed.
Ekstra information
Vil du vide mere om denne lovgivning og dens mulige indvirkning på en specifik situation?
Kontakt os her eller på mobiltelefon på 0475 55 58 85.
Vi vil altid give dig alle nødvendige oplysninger uden forpligtelser. Hvis vi ikke selv kan give et svar på dit spørgsmål, vil vi informere os selv på 'FPS Economy' www.economie.fgov.be eller 'Foreningen af flamske rejsebureauer' www.VVR.be for at kunne give dig med de korrekte oplysninger efterfølgende. at give.
(*) Juridiske definitioner (hentet fra "Retningslinjer for pakkerejser og tilknyttede rejsearrangementer, der tilbydes/faciliteres tilfældigt og ikke med fortjeneste til en begrænset gruppe rejsende)
Hvad er en pakkerejse?
Kombinationen af mindst to forskellige typer rejseydelser til den samme rejse eller ferie, hvor disse ydelser, uanset om der indgås separate kontrakter med forskellige rejsetjenesteudbydere, købes fra forskellige fagfolk gennem indbyrdes forbundne online reservationsprocedurer, hvor navn, betalingsoplysninger og e-mail-adresse på den rejsende fra den professionelle, som den første kontrakt er indgået med, til en anden professionel (eller fagfolk), og en kontrakt indgås med sidstnævnte professionel senest 24 timer efter bekræftelsen af reservationen af den første rejsetjeneste .
Hvad er et forbundet rejsearrangement?
Mindst to forskellige typer rejseydelser købt til samme rejse eller ferie, som ikke udgør en pakkerejse, og for hvilke der indgås separate kontrakter med forskellige rejsetjenesteudbydere, hvorved en professionel:
• letter den rejsendes individuelle valg og særskilte betaling af hver rejsetjeneste under ét besøg eller kontaktøjeblik med eget salgssted
eller
• Faciliterer målrettet køb af mindst én ekstra rejseydelse fra en anden fagperson, hvorved der indgås aftale med denne anden fagperson senest 24 timer efter bekræftelse af reservationen af den første rejse.
service.
Hvad er en rejseservice?
a) passagertransport;
b) indkvartering, som ikke er en integreret del af passagertransport, og som ikke er beregnet til beboelse;
c) udlejning af biler eller andre motorkøretøjer;
d) enhver anden turisttjeneste, der ikke er en iboende del af en rejsetjeneste.
Hvad er en rejsende?
Enhver, der inden for denne lovs anvendelsesområde ønsker at indgå en aftale, eller som er berettiget til at rejse på grundlag af en allerede indgået aftale.
Hvad er en professionel?
Enhver fysisk eller juridisk person, hvad enten den er privat eller offentlig, som handler i forbindelse med kontrakter omfattet af denne lov, herunder gennem en anden person, der handler på dennes vegne eller på dennes vegne, inden for rammerne af dennes erhverv, forretning, håndværk eller erhvervsmæssig virksomhed, uanset af, om han fungerer som arrangør, forhandler, professionel, der faciliterer et forbundet rejsearrangement eller rejsetjenesteudbyder.
Hvad er en arrangør?
En professionel, der sammensætter pakkerejser og sælger eller tilbyder dem til salg direkte eller gennem eller sammen med en anden professionel, eller den professionelle, der overfører den rejsendes data til en anden professionel i overensstemmelse med bestemmelsen i artiklen? 2°, b.5).
Hvad er en forhandler?
En professionel, anden end arrangøren, der sælger eller udbyder pakkerejser, der er sammensat af arrangøren.
Aktuelt
Den 21. november 2017 blev en ny lov om salg af pakkerejser, forbundne rejsearrangementer og rejseydelser vedtaget.

Hvad betyder denne nye lov for dig?
Bibliotek
• Lovtekst af 21. november 2017 - Wettekst af 21. november 2017 (på hollandsk)
Retningslinier
• Retningslinjer til loven af 21. november 2017 - Richtlijnen bij de wet van 21. november 2017 - (på hollandsk)

Bibliotheek

Richtlijnen

#ss-cookies-banner-title# for not found
#ss-cookies-banner-text# for not found