SportStages heeft respect voor je privacy.

We handelen conform de privacywetgeving en doen onze uiterste best om alles wat u hierover moet weten zo duidelijk mogelijk uit te leggen. We raden u aan deze Privacy verklaring en de Cookie verklaring grondig door te nemen.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door SportStages en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe deze worden gebruikt.

Als u een vraag heeft over de diensten of over deze Privacy verklaring en/of de Cookie verklaring, kan u ons via e-mail contacteren via privacy@sportstages.com of telefonisch op het nummer 0475/555 885.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens van u als (hoofd)boeker en over de personen waarvoor u geboekt heeft. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van reis- of andere overeenkomsten die u met ons sluit.

1. Persoonlijke data dewelke u aan ons verstrekt:

Wanneer u boekt, of wanneer u een offerte vraagt, zullen wij uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en persoonlijke reisvoorkeuren verzamelen evenals deze van de personen waarvoor u boekt. We hebben deze informatie nodig om u de diensten die u wenst te kunnen verstrekken.

Wanneer u een boeking maakt zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie vertrekken dewelke potentieel gevoelig is zoals gewenste maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen of andere informatie en bijzondere wensen. We hebben deze informatie nodig opdat uw reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. Als gevolg van de aard van de dienstverlening moeten we deze gegevens mogelijkerwijze delen met leveranciers buiten de Europese Economische ruimte (EER) en dit zoals omschreven in onderhavige Privacy Policy. Indien u niet wenst dat wij deze informatie van u bekomen, of wanneer u ons vraagt om informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om de diensten, dewelke u heeft verzocht, geheel of gedeeltelijk te verstrekken. U kan ons dan ook niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de diensten die u heeft geboekt niet zouden kunnen leveren.

Wanneer u zich inschreef op de nieuwsbrief ontvangt deze persoon op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief op het opgegeven emailadres. Wij gebruiken dit emailadres alleen voor deze dienst. Uiteraard kan u zich op eender welk ogenblik weer uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een link.

2. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen:

Afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt verzamelen we volgende gegevens:

  • Details over de diensten dewelke wij u hebben verstrekt, met inbegrip van uw eerdere reizen, zoals vakanties en zaken die ermee verband houden, zoals eventuele klachten.
  • We houden details bij van uw bezoeken aan onze website. We gebruiken ‘Google Analytics’ om dit te beheren.
  • We kunnen informatie verzamelen over uw computer, tablet of mobiele telefoon, met inbegrip van, indien van toepassing, uw IP adres, operating system en browser type. Het betreft statistieke data over het gedrag van onze bezoekers. Deze bezoekers kunnen niet worden geïdentificeerd en zijn dus anoniem.

 

3. Persoonlijke gegevens die wij verzamelen en aan derde bezorgen:

Wanneer u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zullen noodzakelijkerwijs bepaalde van deze gegevens aan derden moeten worden overhandigd zoals aan luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en verzekeringsmaatschappijen opdat zij de diensten dewelke u wenst kunnen verstrekken. Sommige van deze derde partijen kunnen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Organisaties dewelke buiten de EER gevestigd zijn, zijn mogelijk niet onderworpen aan dezelfde strenge regelgeving m.b.t. data protectie zoals in België of in de EER het geval is.

4. Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze website

We verzamelen gegevens over hoe u onze website gebruikt alsook gegevens over uw computer of andere toestellen die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om:

Onze website te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken, uw vragen te behandelen en online boekingen te verwerken en af te handelen.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via de website van SportStages.com tenzij u ons deze bezorgt door het invullen van het contactformulier. Deze gegevens worden rechtstreeks ontvangen en verwerkt door SportStages.

De website van SportStages maakt gebruik van HTTPS protocol. (S=Secure)

Wanneer u onze website bezoekt en alle cookies accepteert, kunnen we automatisch de volgende gegevens over u verzamelen: internetprotocoladres (IP-adres), ingestelde tijdzone, besturingssysteem, informatie over uw bezoek inclusief de URL die u naar onze website bracht, uw land, reactietijd van de pagina, hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt, informatie over uw interactie op een pagina en de manier waarop u uiteindelijk de website verlaat.

 

We bewaren ze niet langer dan nodig.

SportStages respecteert de wettelijke bewaartermijnen en verwijderd de opgeslagen klantgegevens in de maand volgend op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

 

Hoe verkrijgen wij deze persoonsgegevens?

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die wij verwerken van u rechtstreeks of via een medereiziger en dit rechtstreeks, telefonisch of via ons online contactformulier.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

We waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat we maatregelen nemen tegen datalekken.. Wij slaan belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op, op computersystemen met beperkte toegang die op beveiligde servers van derde partijen staan en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

 

Wat zijn uw rechten?

We vinden het belangrijk dat u gebruik kan maken van onze diensten waar en wanneer u maar wil, maar we vinden het net zo belangrijk te werken aan een dienst op uw maat.

 

Volgens de GDPR zijn de volgende rechten van toepassing:

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker waarvan SportStages gegevens verzamelt, heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden. 

2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen. 

3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. 

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

 

Wijziging van de Privacyverklaring en het Cookiebeleid

We zullen nu en dan deze Privacyverklaring en de Cookie verklaring aanpassen voor veranderingen, aanvullingen of wijzigingen. Wanneer wij veranderingen aan de Privacyverklaring en Cookiebeleid openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document . Bij belangrijke wijzigingen in de Privacyverklaring en het Cookiebeleid of in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij u op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden.

Divers

Op deze Privacyverklaring is Belgisch recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de Privacyverklaring en de Cookieverklaring vallen enkel onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.

Onze merknaam is “SportStages” de bedrijfsnaam is Atop Travel& Incentives met maatschappelijke zetel te Galgeneinde 67 B-3550 Bolderberg (Heusden Zolder).
Ondernemingsnummer: BE0472.490.760

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging voor Vlaamse Reisbureaus VVR (www.VVR.be).

#ss-cookies-banner-title# for not found
#ss-cookies-banner-text# for not found