SportStages respekterer dit privatliv.

Vi handler i overensstemmelse med privatlivslovgivningen og gør vores yderste for at forklare alt, hvad du har brug for at vide om dette så klart som muligt. Vi anbefaler, at du læser denne fortrolighedserklæring grundigt.

Denne fortrolighedserklæring gælder for alle tjenester, der tilbydes af Sportstages og beskriver, hvilke personoplysninger vi behandler, og hvordan de bruges.Hvilke personoplysninger behandler vi?

I forbindelse med rekruttering af trænere/coacher til at guide vores aktiviteter, behandler vi personoplysninger om dig som potentiel træner/coach. Det drejer sig om information, der er nødvendig for korrekt udvælgelse og rekruttering.


1. Personoplysninger, som du giver os:

Under proceduren for udvælgelse og rekruttering af trænere/trænere beder vi dig udfylde en online formular. Vi beder om følgende oplysninger om dig: navn, fornavn, e-mailadresse, telefon og/eller mobiltelefonnummer, kompetencer inden for sport (diplomer/certifikater), relevant erfaring, personlige rejsepræferencer og tilgængelighed. Vi har brug for disse oplysninger for at matche dig med de rigtige opgaver.

Grundet ydelsens karakter vil vi offentliggøre begrænset information såsom navn og fornavn og relevant erfaring med dig som træner/træner på vores hjemmeside med henblik på at styrke kvaliteten af de(de) sportspraktik(er), der tilbydes online samt give oplysninger til potentielle kunder, der specifikt spørger herom. Ingen kontaktoplysninger på trænere/trænere videregives til potentielle kunder, klienter eller tredjeparter.

Hvis du ikke ønsker, at vi indhenter disse oplysninger fra dig, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, kan vi muligvis ikke levere de ydelser, der er aftalt, helt eller delvist. Du kan derfor ikke holde os til regnskab for nogen form for kompensation, hvis vi af denne grund ikke er i stand til at levere tjenesterne.

2. Personlige data vi indsamler:
Afhængigt af hvordan du bruger vores tjenester, indsamler vi følgende data:

Vi indsamler detaljer om de tjenester, vi har leveret til dig, herunder tidligere overvågede sportsplaceringer og forhold relateret til dem, såsom eventuelle klager.
Vi bruger ikke "Google Analytics" med denne formular.
Vi indsamler ikke oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder, hvis det er relevant, din IP-adresse, operativsystem og browsertype. Der føres ingen statistik over formularens adfærd.

3. Personlige data, som vi indsamler og giver til tredjeparter:

Når du afgiver personlige oplysninger til os, vil visse af disse oplysninger nødvendigvis skulle videregives til tredjeparter såsom flyselskaber, hotelejere og forsikringsselskaber, for at de kan levere de nødvendige tjenester. Nogle af disse tredjeparter kan være placeret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Organisationer, der er placeret uden for EØS, er muligvis ikke underlagt de samme strenge regler vedrørende databeskyttelse, som det er tilfældet i Belgien eller EØS.

4. Vi opbevarer dem ikke længere end nødvendigt.

Sportstages respekterer de lovmæssige opbevaringsperioder og sletter de gemte personoplysninger senest i måneden efter udløbet af den lovlige opbevaringsperiode. Databasen over trænere/trænere vil blive kontrolleret årligt. Trænere/trænere, der ikke har lavet nogen opgaver for Sportstages i de seneste to år, vil blive kontaktet af os og vil blive permanent fjernet fra databasen, hvis de ikke længere er interesserede.

5. Hvordan får vi disse personlige data?

Vi indhenter de personoplysninger, som vi behandler, fra dig direkte eller via vores onlineformular.

6. Sikkerhed af personlige data

Vi garanterer integriteten, sikkerheden og fortroligheden af de personlige data. Det betyder, at vi træffer foranstaltninger mod datalæk. Vi opbevarer vigtige/følsomme personoplysninger på computersystemer med begrænset adgang, som ligger på sikre tredjepartsservere og er anbragt i sikre bygninger.

7. I henhold til GDPR gælder følgende rettigheder:

7.1 Ret til eftersyn/adgang
Enhver bruger og besøgende, som Sportstages indsamler data om, har ret til at anmode om adgang til og se hans oplysninger. Han kan også se, hvordan hans data behandles.
7.2 Ret til berigtigelse
Brugeren har altid ret til at få visse personoplysninger rettet, suppleret eller slettet efter kontrol.
7.3 Ret til at blive glemt
Brugeren har ret til at blive fuldstændig slettet fra alle systemer og databaser.
7.4 Ret til at indgive en klage
Brugeren har altid ret til at indgive en klage til Privatlivskommissionen, hvis han eller hun finder, at personoplysningerne indsamles og behandles på en ulovlig måde.
7.5 Ret til at trække samtykke tilbage
Enhver bruger eller besøgende, hvis personlige data indsamles, har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af disse data.
7.6 Ret til begrænsning af behandlingen
Den registrerede har ret til (midlertidigt) at begrænse behandlingen af sine personoplysninger.
7.7 Ret til portabilitet
Den registrerede har ret til at overføre sine personoplysninger til en anden dataansvarlig.
7.8 Ret til at modsætte sig beslutninger baseret på automatiseret behandling
Brugeren har ret til at få automatisk profilering deaktiveret.

8. Ændringer i fortrolighedserklæringen
Vi vil opdatere denne fortrolighedserklæring fra tid til anden for ændringer, tilføjelser eller ændringer. Når vi sender ændringer til fortrolighedserklæringen, ændrer vi datoen for den "sidste opdatering" øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer i fortrolighedserklæringen eller i den måde, vi bruger dine personlige data på, vil vi give dig besked ved at sende en meddelelse om ændringerne, før de træder i kraft.

9. Forskellige

Belgisk lov gælder for denne fortrolighedserklæring. Tvister vedrørende fortrolighedserklæringen falder kun ind under domstolene i Hasselt.
Hvis du har et spørgsmål om tjenesterne eller om denne fortrolighedserklæring, kan du kontakte os via e-mail på privacy@sportstages.com eller telefonisk på 0475 / 55.58.85.
Sportstages er et mærkenavn af Atop Travel & Incentives med registreret kontor på Galgeneinde 67, B-3550 Bolderberg (Heusden-Zolder).
Firmanummer: BE0472.490.760
Sportstages er tilknyttet sammenslutningen for flamske rejsebureauer (www.VVR.be).

Licens A5941

#ss-cookies-banner-title# for not found
#ss-cookies-banner-text# for not found